Wanneer en waar

Onze clubavonden worden gehouden in Buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 8    in Wormerveer.

In de periode van september tot mei, komen wij op de oneven weken 
op dinsdagavond bij elkaar van 20:00 tot 22:30 uur  (zie de agenda
De contributie bedraagt € 80,- per kalenderjaar.

In de zomervakantie gaan we  een dagje “Filmen op locatie”.  We gaan dan op een gezellige manier een dagje op pad met de clubleden en partners. Daarbij wordt ook nog gefilmd.