Wat doen we

Op een gezellige manier kennis en inzicht vergroten bij onze clubleden waardoor de kwaliteit van je film steeds beter gaat worden. Dat gebeurt tijdens doe-avonden, we nodigen nu en dan een gastspreker uit en bespreken de resultaten van onze clubleden. Hiervoor worden de films op het grote doek geprojecteerd en krijg je van de clubleden tips en verbeteradviezen.

Met regelmaat maken we een clubproductie. Dat kan een speelfilm zijn of een documentaire. Zoveel mogelijk clubleden worden, op vrijwillige basis, gevraagd om daaraan mee te doen. Ook dat is leerzaam omdat je ziet hoe de meer ervaren clubleden de klus klaren.

Op verzoek kunnen we voor verenigingen of gezelschappen een mooie productie realiseren of het nu gaat om een voorstelling, een promo of een belangrijke gebeurtenis. Dit doen we in overleg waarbij beschikbaarheid, tijdsbesteding en onkostenvergoeding met elkaar worden afgesproken.